Επιτυχής ολοκλήρωση ευρωπαϊκού προγράμματος

Με την τελευταία συνάντηση αντιπροσωπειών που έλαβε χώρα στην πόλη Kartuzy της Πολωνίας, ολοκληρώθηκε το σχέδιο με τίτλο «Διεπιστημονικός σχεδιασμός ενός ευφυούς παθητικού σπιτιού ως τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης της περιβαλλοντικής ρύπανσης, στα πλαίσια του έργου KA2 Erasmus+, συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Τρία επαγγελματικά σχολεία, το Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach από την Πολωνία, το Berufsbildende Schulen in Bersenbrück από τη Γερμανία και το 1ο Ε.Κ. Βόλου συνεργάστηκαν υποδειγματικά για δύο χρόνια, ανταλλάσσοντας εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της δόμησης κτιρίων με κύριο κριτήριο την εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ευφυή συστήματα ελέγχου.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Επιτυχής ολοκλήρωση ευρωπαϊκού προγράμματος”

Εκπαίδευση καθηγητών του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βόλου στην Ισπανία

Ένα ακόμη σχέδιο κινητικότητας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο εξωτερικό ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.
Με θέμα «Διαχείριση – εξοικονόμηση ενέργειας. Κτιριακοί αυτοματισμοί», 16 εκπαιδευτικοί τεχνικών ειδικοτήτων του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βόλου μετακινήθηκαν σε δύο ροές τον Μάιο στη βορειοδυτική Ισπανία (Γαλικία), προσκεκλημένοι από το CIFP Ferrolterra στην πόλη Ferrol, ένα δημόσιο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με μεγάλη εκπαιδευτική και ερευνητική παράδοση.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Εκπαίδευση καθηγητών του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βόλου στην Ισπανία”

Συμμετοχή του 1ου ΕΚ Βόλου σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Το 1ο ΕΚ Βόλου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα: «Διεπιστημονικός σχεδιασμός έξυπνης παθητικής κατοικίας – Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας και μείωση της ρύπανσης”

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τρία σχολεία:

1. Το πολωνικός Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach, ένα συγκρότημα επαγγελαμτικών σχολείων
2. Το γερμανικό BBS Bersenbrueck, ένα σύγχρονο σχολείο με πολύ καλά εξοπλισμένα εργαστήρια κατασκευών, ηλεκτρολογίας, μηχατρονικής, ηλεκτρονικής)
3. Το ελληνικό 1ο ΕΚ Βόλου

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Συμμετοχή του 1ου ΕΚ Βόλου σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα”

Συμμετοχή του 1ου ΕΚ Βόλου σε πρόγραμμα ERASMUS+

To 1ο ΕΚ Βόλου θα συμμετέχει σε πρόγραμμα ERASMUS+ με θέμα “Διεπιστημονικός σχεδιασμός έξυπνου παθητικού σπιτιού – ο τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας και η μείωση της ρύπανσης”. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Συμμετοχή του 1ου ΕΚ Βόλου σε πρόγραμμα ERASMUS+”

Εκπαίδευση καθηγητών του 1ου ΕΚ Βόλου στη Μ.Βρετανία και στην Ισπανία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχέδιο κινητικότητας προσωπικού στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, με θέμα «Παραγωγή διδακτικού υλικού μέσω οπτικοακουστικών μέσων και χρήση ΤΠΕ» και με τη συμμετοχή 16 εκπαιδευτικών του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βόλου σε δύο ροές, στο Portsmouth της Μ. Βρετανίας και στη Malaga της Ισπανίας. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Εκπαίδευση καθηγητών του 1ου ΕΚ Βόλου στη Μ.Βρετανία και στην Ισπανία”

Επαγγελματική Εκπαίδευση – Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων στην Ευρώπη και σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία σχέδιο ERASMUS+TOY SXOLE του σχολείου μας με τη συμμετοχή 18 καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων σε δυο ροές στην Γερμανία και στο Brerufsbildende Schulen des Landkreises Osnnabrueck in Bersenbrueck καθώς και στην Ισπανία στο ESMOVIA Sistema Practices s.l. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Επαγγελματική Εκπαίδευση – Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων στην Ευρώπη και σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα”