Υποβολή Προσφορών για αγορά Ηλεκτρογεννήτριας

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την αγορά Ηλεκτρογεννήτριας
τουλάχιστον 6KVa, για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του 1ου ΕΚ Βόλου.

Οι προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι Παρασκευή 14/10/23
και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του σχολείου μας, στη διεύθυνση: Αγ. Νεκταρίου 1, Ν.Ιωνία Βόλου ΤΚ 38446 ή στο emai:1sekvolo@sch.gr

Πρόσκληση για προσφορές

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την αγορά ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 550W, για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του 1ου ΕΚ Βόλου. Οι προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι Παρασκευή 02/06/23και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του σχολείου μας, στη διεύθυνση: Αγ. Νεκταρίου 1, Ν. Ιωνία Βόλου ΤΚ 38446

Εκπαίδευση των καθηγητών μας στη Γερμανία

Μετά από δύο και πλέον χρόνια απραξίας λόγω της υγειονομικής κρίσης, ένα ακόμη σχέδιο κινητικότητας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του σχολείου μας στο εξωτερικό ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Εκπαίδευση των καθηγητών μας στη Γερμανία”

Επιτυχής ολοκλήρωση ευρωπαϊκού προγράμματος

Με την τελευταία συνάντηση αντιπροσωπειών που έλαβε χώρα στην πόλη Kartuzy της Πολωνίας, ολοκληρώθηκε το σχέδιο με τίτλο «Διεπιστημονικός σχεδιασμός ενός ευφυούς παθητικού σπιτιού ως τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης της περιβαλλοντικής ρύπανσης, στα πλαίσια του έργου KA2 Erasmus+, συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Τρία επαγγελματικά σχολεία, το Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach από την Πολωνία, το Berufsbildende Schulen in Bersenbrück από τη Γερμανία και το 1ο Ε.Κ. Βόλου συνεργάστηκαν υποδειγματικά για δύο χρόνια, ανταλλάσσοντας εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της δόμησης κτιρίων με κύριο κριτήριο την εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ευφυή συστήματα ελέγχου.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Επιτυχής ολοκλήρωση ευρωπαϊκού προγράμματος”

Εκπαίδευση καθηγητών του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βόλου στην Ισπανία

Ένα ακόμη σχέδιο κινητικότητας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο εξωτερικό ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.
Με θέμα «Διαχείριση – εξοικονόμηση ενέργειας. Κτιριακοί αυτοματισμοί», 16 εκπαιδευτικοί τεχνικών ειδικοτήτων του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βόλου μετακινήθηκαν σε δύο ροές τον Μάιο στη βορειοδυτική Ισπανία (Γαλικία), προσκεκλημένοι από το CIFP Ferrolterra στην πόλη Ferrol, ένα δημόσιο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με μεγάλη εκπαιδευτική και ερευνητική παράδοση.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Εκπαίδευση καθηγητών του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βόλου στην Ισπανία”